GDPR

 1. Declinarea responsabilității

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod datorita modificării caracteristicilor sau designului fară notificare prealabilă.

Valoarea maximă a obligațiilor IT Genetics Supplies S.R.L. fata de orice client în cazul nelivrarii sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de IT Genetics Supplies S.R.L. de la clientul respectiv.

 1. Frauda

Orice încercare abuzivă de a accesa datele personale ale unui utilizator, de a modifica conținutul site-ului zinta.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-urile zinta.ro si zinta.eu va fi considerată o tentativă de fraudare a site-urilor zinta.ro și zinta.eu si va pune în mișcare cercetarea penală împotrivă aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 1. Litigii

Orice litigiu apărut intre Clienți și IT Genetics Supplies S.R.L. va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată competente din România.

 1. Date personale

Informațiile utilizatorilor site-urilor www.zinta.ro si www.zinta.eu vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu IT Genetics Supplies S.R.L.

Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactandu-ne online sau prin email / telefon, la coordonatele cuprinse în prezentul site. Informațiile din site privitoare la stoc / disponibilitatea produselor nu implică nici o răspundere din partea IT Genetics Supplies S.R.L. ca administrator al site-ului.

 1. Securitatea datelor personale și a informațiilor

Următoarele reguli stabilesc politica de confidențialitate promovată de IT Genetics Supplies S.R.L. Această politică explică în ce mod utilizăm noi orice tip de informație personală pe care ne-o puteți oferi pe parcursul utilizării site-ului.

Informație personală înseamnă orice tip de informație care vă identifică pe dumneavoastră în nume personal (de exemplu numele dumneavoastră, adresa sau telefonul).

IT Genetics Supplies S.R.L. nu va vinde, închiria sau distribui informațiile colectate nimănui. Colectăm informațiile pentru a putea onora comenziile și pentru a ne servi cât mai bine clienții cu informații complete referitoare la starea comenziilor, a livrării sau anunțarea promoțiilor în curs, în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe parti.

În orice moment puteți modifica sau șterge din baza noastră de date informațiile pe care ni le-ați oferit. Daca doriți să modificați datele dumneavoastră personale aflate în posesia noastră, vă rugam să ne contactati prin telefon la numărul: 021-780.03.18.

Vom încerca să vă informam daca apar schimbări în politica noastră de confidențialitate care pot afecta modul în care utilizam informația furnizata de dumneavoastră. Cu toate acestea, noi îi încurajam pe utilizatori să fie responsabili în ceea ce privește confidentialitatea datelor personale și să verifice din când în când regulile stipulate de aceasta politica, pentru a-și reactualiza preferințele.

Suntem bucuroși să primim întrebările și comentariile dumneavoastră referitoare la orice aspect de confidențialitate.

În cazul în care aveți asemenea comentarii sau în cazul în care doriți să formulați o reclamație referitoare la modul în care utilizam datele dumneavoastră personale, vă rugam să ne contactati prin telefon la numărul: 021-780.03.18

IT Genetics Supplies S.R.L. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 15940.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, IT Genetics Supplies S.R.L. are obligaţia de a administra datele dumneavoastră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Site-urile www.zinta.ro si www.zinta.eu folosesc măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. În cazul pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul www.zinta.ro, compania nu-și asumă nicio responsabilitate.

Protecția datelor cu caracter personal – actualizat conform regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

Informații generale

IT Genetics Supplies S.R.L. având punctul de lucru în Romania, Dambovita, Cazaci 185, corp C3, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugam să contactati responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găși mai jos.

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: IT Genetics Supplies SRL, Romania, Dambovita, Cazaci 185, corp C3, email: dpo@zinta.ro.

Informații cu privire la procesarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare online a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului. Aceasta prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare online și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, în scopul derulării relațiilor comerciale și a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS sau telefon.

În scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectam din surse publice (ex. Registrul Comerțului). Aceasta prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare online a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing. Aceasta prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS sau telefon. Aceasta prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platforma și servicii de întreținere, furnizorii de servicii de curierat sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate.

Asigurăm prin reglementari contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeana privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alti destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului international de date sau a copiei acestora, vă rugam să contactati responsabilul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: dpo@zinta.ro.

Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru achiziții (de exemplu proprietarul afacerii), funcția persoanei autorizate pentru cumpărare (de exemplu proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existentei societății dvs.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu vă avea consecinte asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile dumneavoastra

Că persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR),

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu vă afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR),

 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura  în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.